dieu-chinh-thoi-gian-tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021

26/07/2021 07:00:00 4788

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 như sau:

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-2021

Tuyển sinh liên thông lên đại học 2021

26/02/2021 07:00:00 23836

Thông tin tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc--dot-2-nam-2020

Tuyển sinh Liên thông lên đại học đợt 2 năm 2020

05/02/2020 07:00:00 53683

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học năm 2020

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-2019

Tuyển sinh liên thông lên đại học 2019

23/01/2019 07:00:00 40597

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ liên thông lên đại học năm 2019 như sau:

thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2018

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy đợt 2 năm 2018

25/08/2018 07:00:00 594

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học đợt 2 năm 2018