tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc--dot-2-nam-2020

Tuyển sinh Liên thông lên đại học đợt 2 năm 2020

05/02/2020 07:00:00 53464

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học năm 2020

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-2019

Tuyển sinh liên thông lên đại học 2019

23/01/2019 07:00:00 40458

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ liên thông lên đại học năm 2019 như sau:

thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2018

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy đợt 2 năm 2018

25/08/2018 07:00:00 458

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học đợt 2 năm 2018