Tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2022

21/06/2022 10:00:00 21521

1. Đối tượng tuyển và điều kiện đăng ký xét tuyển

- Đối tượng xét tuyển: Người đã tốt nghiệp cao đẳng.

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học chính quy năm 2022 phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển (Danh sách ngành đúng, ngành phụ hợp theo Phụ lục 1);

+ Điểm trung bình chung toàn khóa học ở bậc cao đẳng từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10, từ 2.0 trở lên theo thang điểm 4.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc cao đẳng.

3. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.

4. Danh mục ngành/chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Mã ngành

Tên Ngành/Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

1

7340301

Kế toán

30

2

7480201

Công nghệ thông tin

40

3

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

40

4

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

20

5

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

50

6

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

50

7

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

20

5. Thời gian, hồ sơ, hình thức đăng ký xét tuyển

- Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7/2022 đến 15/08/2022 trên hệ thống xét tuyển của trường.

Đường link đăng ký xét tuyển: https://xettuyen.haui.edu.vn

- Hồ sơ chuẩn bị đăng ký xét tuyển:

+ Ảnh chân dung 3x4 chụp không quá 3 tháng (File ảnh);

+ Căn cước công dân mặt trước, mặt sau (File ảnh);

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng/Chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng (File ảnh chụp từ bản chính có dấu đỏ của Trường cấp);

+ Bảng kết quả học tập bậc cao đẳng (File ảnh chụp bản chính có dấu đỏ của Trường cấp);

+ Giấy tờ ưu tiên đối tượng nếu có (File ảnh chụp bản chính có dấu đỏ).

- Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = TBC + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển;

+ TBC: Là điểm trung bình chung toàn khóa trên bảng điểm bậc cao đẳng tính theo thang điểm 10;

+ Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên theo đối tượng của thí sinh (nếu có)

Đối với thí sinh học theo tín chỉ ở bậc cao đẳng có điểm trung bình tích lũy thang điểm 4, phải nộp bổ sung bảng điểm thang điểm 10 có xác nhận của cơ sở đào tạo. Trường hợp thí sinh không nộp bổ sung bảng điểm thang điểm 10, điểm trung bình chung tích lũy ở thang điểm 4 của thí sinh sẽ được chuyển sang thang điểm 10 theo công thức sau:

Điểm trung bình chung toàn khóa (Thang điểm 10) = Điểm trung bình chung tích lũy (Thang điểm 4) x 10 / 4.

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 23/08/2022.

- Thời gian nhập học: 

Nhập học trực tuyến từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022.

6. Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký, tổ chức xét tuyển liên thông lên trình độ đại học: 300.000 đồng/thí sinh.

7. Hình thức đào tạo, bằng tốt nghiệp được cấp

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Bằng được cấp khi tốt nghiệp: Cử nhân đại học

8. Thông tin liên hệ:

Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ, Phòng 110, Nhà A2, Cở sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

 - Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

 - Điện thoại: 024.37655121 (máy lẻ 255, 277), Hotline: 08.3456.0255

 - Website: https://tuyensinh.haui.edu.vn

 - Fanpage: https://facebook.com/tuyensinh.haui

                                                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH