thong-tin-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

24/01/2022 07:00:00 6922

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

tam-hoan-lich-thi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2021

Tạm hoãn lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

27/07/2021 07:00:00 1636

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Trường ĐHCN Hà Nội thông báo tạm hoãn lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 như sau:

thong-tin-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

12/01/2021 07:00:00 11075

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021, như sau:

thong-tin-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2020

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

10/02/2020 07:00:00 21734

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 như sau:

tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-nam-2019

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

11/01/2019 07:00:00 16988

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

24/03/2018 07:00:00 782

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018