Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2019

11/01/2019 07:00:00 2581

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-ĐHCN ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc ban hành Quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019, như sau:

I/ Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh

Stt

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Kỹ thuật Cơ khí

9520103

4

2

Kỹ thuật Hóa học

9520301

4

3

Kế toán

9340301

4

4

Kỹ thuật Cơ khí động lực (dự kiến)

9520116

3

II/ Thời gian và hình thức đào tạo

  • Hệ tập trung: 3 năm đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với NCS có bằng đại học;
  • Hệ không tập trung: 4 năm đối với NCS có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với NCS có bằng đại học. Trong đó đảm bảo tối thiểu 12 tháng tập trung liên tục tại trường.

III/ Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ có chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển (Phụ lục I).

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (Phụ lục II) do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

IV/ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

V/ Hồ sơ tuyển sinh

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

c) Lý lịch khoa học (theo mẫu, photo 07 bản).

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực (photo 07 bản).

đ) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (sao chụp các bài báo khoa học, photo 07 bản).

e) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu, photo 07 bản).

f) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vựcngười dự tuyển dự định nghiên cứu (theo mẫu, photo 07 bản).

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

h) Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của cơ sở Y tế có thẩm quyền, còn giá trị.

i) 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh và ngành dự tuyển mặt sau của ảnh).

VI/ Thời gian tuyển sinh và mức học phí

  1. Thời gian tuyển sinh (dự kiến)

Stt

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Phát hành hồ sơ

Liên tục trong giờ hành chính

2

Nộp hồ sơ và lệ phí

15/4 ÷ 15/5/2019

15/9 ÷ 15/10/2019

3

Xét tuyển NCS

20 ÷ 30/5/2019

21 ÷ 30/10/2019

4

Công bố kết quả

07/6/2019

07/11/2019

5

Nhập học

14/6/2019

14/11/2019

  1. Mức học phí: 31.000.000 đồng/năm (Mức học phí có thể thay đổi theo lộ trình ở các năm tiếp theo).

VII/ Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh

Văn phòng Trung tâm đào tạo Sau đại học

Phòng 405, Nhà A1, Khu A, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024).37655121, máy lẻ: 7249

Mọi thông tin khác vui lòng tham khảo Website: www.haui.edu.vn