Thông báo ngưỡng nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học cao đẳng 2017 đợt 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy, cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2017 của các đại học, học viện, các trường đại học và trường cao đẳng

16/03/2018 08:37:07 59 19
Chi Tiết

Báo cáo kết quả thí sinh xác nhập nhập học ĐH,CĐSP hệ chính quy và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 3424/BGDĐT-GDĐH ngày 07/8/2017 gửi các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có đào tạo giáo viên về việc báo cáo kết quả thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSP và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)

16/03/2018 08:36:25 59 19
Chi Tiết

Thông báo thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1 trình độ đại học , cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Căn cứ yêu cầu công văn số công 3424/BGDĐT-GDĐH ngày 07/8/2017 của Bộ GD&ĐT, các trường đã báo cáo thông tin xét tuyển đợt 1 và thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1. Nhằm hỗ trợ thí sinh có đủ thông tin về việc xét tuyển bổ sung trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, Bô GD&ĐT thông báo thông tin xét tuyển bổ sung:

16/03/2018 08:35:47 59 19
Chi Tiết

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 31/03/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1230 ngày 30/3/2018 về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 như sau:

14/04/2018 15:23:07 59 19
Chi Tiết

Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.