Báo cáo kết quả thí sinh xác nhập nhập học ĐH,CĐSP hệ chính quy và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)

18/06/2018 06:59:44 534 29

Thực hiện Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (ĐH,CĐSP) năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 603/BGDĐT -GDĐH ngày 17/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Kết thúc mỗi đợt xét tuyển ĐH,CĐSP (đợt 1 và các đợt bổ sung), các trường phải công bố trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển.

2. Ngay sau khi nhận được xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG), các trường phải cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để thống kê, không để đến khi hết thời hạn xác nhận nhập học mới cập nhật.

3. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường, Hội đồng tuyển sinh trường xem xét, quyết định các nội dung thông báo xét tuyển bổ sung. Để xét tuyển bổ sung bằng kết quả thi THPTQG, các trường tải cơ sở dữ liệu thông tin của các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường (theo số báo danh) từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

4. Các trường phải thông báo công khai Đề án xét tuyển bổ sung từng đợt trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác, cụ thể: phương thức, hình thức xét tuyển bổ sung; mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung; các điều kiện, tiêu chí phụ trong xét tuyển, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển; điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung (lưu ý không được thấp hơn xét tuyển đợt trước theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP hiện hành); lịch xét tuyển bổ sung; các ngành/ chuyên ngành/ nhóm ngành, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu và các điều kiện, yêu cầu xét tuyển khác (nếu có).

5. Bộ GDĐT yêu cầu các trường báo cáo kết quả trúng tuyển của từng đợt và thông tin xét tuyển bổ sung của đợt tiếp theo (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục (kèm theo Công văn này) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học). Báo cáo gửi file mềm (word, excell) qua email htnga@moet.edu.vn tối đa sau 05 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thí sinh xác nhận nhập học từng đợt (đợt 1 phải báo cáo trước ngày 12/8/2017), đồng thời gửi bản cứng về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các trường cần kịp thời phản ánh về đường dây nóng trực hỗ trợ công tác xét tuyển của Bộ GDĐT: e-mail: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn; điện thoại: 024.38692392; 024.38681386.

Bộ GDĐT yêu cầu các trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên đây./.

Tệp tin đính kèm:
CVbaocao7.8.2017.pdf
CVbaocaoketquatuyensinhtungdotvathongtinxettuyenbosungdotsau7.8.2017.docx
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.