05 Ngành/Chương trình đào tạo mới năm 2023

26/07/2023 07:00:00 3063

STT

Ngành/CTĐT
(Click tên ngành để xem Video giới thiệu)

Chỉ tiêu

Điểm sàn

Thuộc ngành

1

Kỹ thuật cơ khí động lực

40

19

2

Ngôn ngữ học

40

18

3

Kỹ thuật sản xuất thông minh

40

20

Công kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh

40

19

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

5

Năng lượng tái tạo

40

19

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử


TS. Thân Thanh Sơn - Trưởng Phòng Đào tạo , Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội