Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển vào Đại học Công nghiệp Hà Nội

27/01/2022 06:19:09 11369

Thực hiện công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/07/2021 của Bộ GD&ĐT về việc công tác tuyển sinh 2021 trong thời kỳ dịch Covid-19. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố các mốc thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, công bố kết quả, xác nhận nhập học như sau: