Danh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi Liên thông đợt 1 ngày 27-28/7/2019

13/12/2019 14:28:05 2283

Đợt 1: Ngày 27-28/07/2019 (Chỉ tổ chức thi các ngành: CNKT Cơ khí; CNKT Ô tô; CNKT điện, điện tử). Những thí sinh còn lại sẽ thi vào Đợt 2  ngày 19-20/10/2019 (Tổ chức thi tất cả các ngành)