Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2022

24/05/2022 07:00:00 27472

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố các Phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2022 như sau:

1- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế.  

3- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT.

4- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022.

* Thời gian đăng ký:

- Phương thức 1: Thí sinh sẽ đăng ký và nộp hồ hơ theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

- Các phương thức 2, 4, 5: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống xét tuyển https://xettuyen.haui.edu.vn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 25/5/2022 đến 15/6/2022