Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2,4,5

20/07/2022 08:00:00 19361

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2, 4, 5

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 2,4,5 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 12/7/2022.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2,4,5 như sau:

1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022.

TT

Mã ngành/ CTĐT

Tên ngành/chương trình đào tạo

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

Phương thức 2

Phương thức 4

Phương thức 5

1

7210404

Thiết kế thời trang

≥27.77

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

≥26.67

≥27.60

3

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

≥24.37

≥27.10

4

7220209

Ngôn ngữ Nhật

≥26.52

≥26.41

5

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

≥24.47

≥27.09

6

7310612

Trung Quốc học

≥28.31

≥26.21

7

7310104

Kinh tế đầu tư

≥28.99

≥28.16

8

7329001

Công nghệ đa phương tiện

≥28.99

≥28.66

9

7340101

Quản trị kinh doanh

≥29.01

≥28.42

≥20.10

10

7340115

Marketing

≥29.44

≥28.80

≥20.65

11

7340125

Phân tích dữ liệu kinh doanh

≥29.23

≥28.40

≥19.40

12

7340201

Tài chính – Ngân hàng

≥29.23

≥28.19

≥19.65

13

7340301

Kế toán

≥29.17

≥27.89

≥18.70

14

7340302

Kiểm toán

≥29.34

≥27.97

≥19.45

15

7340404

Quản trị nhân lực

≥29.24

≥28.04

≥19.40

16

7340406

Quản trị văn phòng

≥27.95

≥27.29

≥18.15

17

7480101

Khoa học máy tính

≥29.59

≥29.10

18

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

≥28.57

≥28.61

19

7480103

Kỹ thuật phần mềm

≥28.99

≥28.83

20

7480104

Hệ thống thông tin

≥29.30

≥28.50

21

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

≥28.66

≥28.49

22

7480201

Công nghệ thông tin

≥29.50

≥29.34

23

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

≥27.04

≥28.05

24

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

≥29.10

≥28.61

25

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

≥27.40

≥28.46

26

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

≥22.50

≥27.31

27

7510209

Robot và trí tuệ nhân tạo

≥29.37

≥28.99

28

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

≥27.09

≥28.18

29

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

≥28.17

≥28.27

30

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

≥29.31

≥29.09

31

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

≥25.68

≥26.64

32

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

≥25.44

≥26.13

33

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

≥29.33

≥29.38

≥21.70

34

7519003

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

≥25.79

≥27.19

35

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

≥27.19

≥27.12

36

7540101

Công nghệ thực phẩm

≥29.18

≥28.99

37

7540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

≥22.50

≥26.63

38

7540204

Công nghệ dệt, may

≥27.11

≥27.04

39

7810101

Du lịch

≥28.76

≥27.35

40

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

≥28.96

≥27.58

41

7810201

Quản trị khách sạn

≥29.07

≥27.79

42

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

≥28.79

≥27.26

43

7519004

Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

≥22.50

≥26.81

44

7519005

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

≥27.79

≥28.37

* Tra cứu kết quả xét tuyển trên trang: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu

* Cách tính điểm, nguyên tắc xét tuyển: Theo đề án tuyển sinh đại học chính quy 2022.

2. Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 để được xét trúng tuyển chính thức. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

- Để chính thức trúng tuyển vào Trường, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) cho ngành/chương trình đào tạo theo phương thức thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
*: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
(: 0243.7655121 Máy lẻ 255/277        ): 08.3456.0255
ü : tuyensinh.haui.edu.vn                        f: facebook.com/tuyensinh.haui

                                                                                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH