Kết quả xét tuyển Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2023

12/07/2023 07:00:00 4412

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2023

         

1. Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

(theo thang điểm 10)

1

7340301

Kế toán

5.87

2

7480201

Công nghệ thông tin

5.00

3

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5.13

4

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

6.30

5

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

6.10

6

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5.35

7

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

5.57

Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT):

- ĐXT là điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp trên bảng điểm bậc cao đẳng tính theo thang điểm 10.

- Đối với thí sinh học theo tín chỉ ở bậc cao đẳng có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp thang điểm 4, điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp ở thang điểm 4 của thí sinh sẽ được chuyển sang thang điểm 10 theo công thức sau:

ĐXT = Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp (Thang điểm 4) x 10 / 4.

Danh sách trúng tuyển tra cứu trên trang https://xettuyen.haui.edu.vn

2. Kế hoạch nhập học

2.1. Giấy báo nhập học

- Thí sinh tra cứu và tự in Giấy báo nhập học trên trang:

   https://nhaphoc.haui.edu.vn (Mục Tra cứu).

- Thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo nhập học liên hệ tại phòng 204 nhà A2 từ ngày 24/07/2023 (trong giờ hành chính).

2.2. Thời gian nhập học

- Từ ngày 24/07/2023 đến 05/08/2023 thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến trên trang https://nhaphoc.haui.edu.vn hoặc trên ứng dụng MyHaUI (tải MyHaUI trên CH Play hoặc App Store).

-  Sinh viên đăng ký học tập tại cổng thông tin https://sv.haui.edu.vn từ ngày 14/08/2023 đến ngày 10/09/2023 và thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 từ ngày 11/09/2022 theo thời khóa biểu của lớp đã đăng ký thành công.

* Lưu ý: Hướng dẫn nhập học trực tuyến, nộp hồ sơ sinh viên và cập nhật thông tin sinh viên xem trên trang https://nhaphoc.haui.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH