Lịch thi Liên thông đại học đợt 2 năm 2019

19/05/2021 03:36:34 3602

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức thi liên thông lên đại học năm 2019

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông lên đại học đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Địa điểm thi

Tầng 6, Nhà A9, Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Lịch thi

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian có mặt

Thời gian làm bài

19/10/2019

Sáng

08h00: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Chiều

Toán

13h00

150 phút

20/10/2019

Sáng

Cơ sở ngành

07h00

150 phút

Chiều

Chuyên ngành

13h00

150 phút

3. Một số lưu ý

- Thí sinh tra cứu số báo danh, phòng thi từ ngày 17/10/2019 trên website http://tuyensinh.haui.edu.vn.

- Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh kiểm tra thông tin trên thẻ nếu phát hiện sai sót về hình thức thi liên thông Cao đẳng lên Đại học (CĐ-ĐH); Cao đẳng nghề lên Đại học (CĐN-ĐH) thí sinh phải về Phòng 110 – nhà A2 để hiệu chỉnh. Các thông tin sai khác thí sinh sửa sai trực tiếp tại phòng thi.