Những điều cần biết Tuyển sinh đại học chính quy 2023 - Đại học Công nghiệp Hà Nội

25/04/2023 07:00:00 7797

1. Lĩnh vực, ngành nghề tuyển sinh;
2. Các phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh;

3. Các mốc thời gian đăng ký và xét tuyển đại học chính quy năm 2023;
4. Nguyên tắc xét tuyển và điểm mới trong tuyển sinh 2023;|
5. Một số sai sót của thí sinh trong đăng ký xét tuyển.

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học Link: https://tuyensinh.haui.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023/6454554d89a197a33406f290