Điểm trúng tuyển đại học chính quy 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

05/10/2020 21:30:15 36947
Chi Tiết

Hướng dẫn nhập học đại học chính quy năm 2020

Các bước hướng dẫn thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT để xác nhận nhập học và hướng dẫn nộp kinh phí nhập học đại học chính quy năm 2020

05/10/2020 21:34:52 66237
Chi Tiết

Hướng dẫn nhập học Cao đẳng 2020

Thí sinh tra cứu trúng tuyển và nhập học trực tuyến theo hướng dẫn

12/09/2020 10:44:29 4601
Chi Tiết

Điểm chuẩn Cao đẳng năm 2020

Trường Đại học công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng năm 2020

11/09/2020 22:35:35 20788
Chi Tiết

Lịch tuyển sinh đại học chính quy 2020

Các mốc thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Đại học Công nghiệp Hà Nội

10/09/2020 07:35:25 16398
Chi Tiết

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

07/09/2020 16:30:33 39039
Chi Tiết

Hướng dẫn nhập học liên thông đại học 2020

Hướng dẫn nhập học liên thông đại học chính quy năm 2020

27/08/2020 22:18:35 3665
Chi Tiết

Thí sinh trúng tuyển thẳng Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2020

23/08/2020 12:45:36 8310
Chi Tiết

Tổ chức học tập học kỳ I và thời khóa biểu hệ liên thông nhập học năm 2020

Tổ chức học tập học kỳ I và thời khóa biểu hệ liên thông nhập học năm 2020

26/08/2020 14:32:33 5657
Chi Tiết

Lịch thi liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy đợt 1 năm 2020

Trường Đại Công nghiệp Hà Nội công bố lịch thi liên thông lên đại học chính quy đợt 1 ngày 15-16/8/2020

13/08/2020 15:54:00 3195
Chi Tiết