• HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  • TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016

  • Thí sinh có thể xem toàn bộ danh sách điểm thi của Cụm thi số 31 tại đây
  • Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây