TRA CỨU TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG

Họ và tên:
Mã xác nhận:
 
Kết quả trúng tuyển

HƯỚNG DẪN THÍ SINH NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP NHẬP HỌC
* Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp
     - Nhà trường đã gửi Giấy triệu tập nhập học Cao đẳng ngày 7/8/2017 qua đường bưu điện theo địa chỉ của thí sinh.
     - Thí sinh tra cứu trúng tuyển vẫn chưa nhận được Giấy triệu tập nhập học đăng ký cấp lại từ ngày 10/8/2017 tại Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ Trường ĐHCN Hà Nội – Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội - Điện thoại: 043.7655121 (máy lẻ 277/224); Hotline: 01234560255.
* Thí sinh đăng ký online
     - Nhà trường đã gửi Giấy mời nhập học Cao đẳng ngày 7/8/2017 qua đường bưu điện theo địa chỉ của thí sinh.
     - Thí sinh tra cứu trúng tuyển vẫn chưa nhận được Giấy mời nhập học/Giấy triệu tập nhập học đăng ký cấp lại từ ngày 10/8/2017 tại Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ Trường ĐHCN Hà Nội – Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội - Điện thoại: 043.7655121 (máy lẻ 277/224); Hotline: 01234560255.
Chú ý: Thí sinh đăng ký online đến nhận Giấy triệu tập nhập học phải nộp Hồ sơ ĐKXT để hoàn thiện thủ tục xét tuyển.
* Thí sinh trúng tuyển cao đẳng sẽ nhập học vào ngày 27/8/2017