Ngành Công nghệ thông tin

30/03/2020 12:27:10 3484

1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Tham gia các dự án phần mềm tin học với tư cách: lập trình viên, thành viên của dự án.

- Quản trị dữ liệu, quản trị mạng, quản trị website cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

- Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

- Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các trình độ phù hợp.

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Kỹ thuật viên phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phát triển phần mềm.

- Tư vấn viên về các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

- Cán bộ kỹ thuật các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

- Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Giảng dạy tin học tại các cơ sở đào tạo.

3. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Quản lý điều hành các công ty phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin, trưởng phòng kỹ thuật các công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Học tiếp lên trình độ Đại học.